b_0_0_0_10_images_poost_varzesh-soorat.jpg

 

صورتتان را ورزش دهید تا از افتادگی پوستتان جلوگیری کنید و زیبا بمانید.

- انگشت ها را به شکل حرف c انگلیسی در دو طرف چشم قرار دهید. سپس چشم ها را کاملا باز کنید. سه بار این کار را به مدت 10 ثانیه انجام دهید. در هنگام باز کردن چشم ها نباید پیشانی دچار چروک شود.

- با انگشتان سبابه و میانی دو دست، حرف V انگلیسی را در دو انتهای ابروها ایجاد کرده و چشمانتان را چپ کنید به خودتان آرامش داده و این حرکت را برای 6 بار تکرار کنید. برای 10 ثانیه چشمانتان را با فشار بسته نگه داشته و سپس ریلکس کنید.

- انگشت حلقه را در انتهای ابروها قرار داده و به آرامی از گوشه تا پایین چشم به همه جا ضربه بزنید. همین کار را در جهت مخالف یعنی از داخل به بیرون انجام دهید. در نهایت با ملایمت چهار مرتبه زیر چشم را به سمت خارج از بینی بکشید.

- لپ ها را باد کرده تا جایی که ممکن است دهان را کوچک کرده برای 30 ثانیه به آرامی با دست ها به لپ ها ضربه بزنید.

- در حالتی که گردن را می کشید، سر را به عقب خم کنید. سر را به پایین آورده و دوباره این حرکت را تکرار کنید. سپس لب پایینی را به سمت جلو ببرید، دستها را روی گردن گذاشته و چانه را بالا ببرید. گوشه لب را به سمت پایین بکشید. این حرکت را به اندازه 4 نفس عمیق انجام دهید.

- یکی از لپ ها را باد کرده و لب ها را غنچه کنید. هوا را به مدت 30 ثانیه از یک لپ به لپ دیگر منتقل کنید.

- به آرامی در مسیر خط چانه سه بار پوست را به گوشه بکشید. انگشت ها را در زیر خط چانه قرار داده و در مسیر خط چانه به گوش، پوست را سه بار بکشید.

- سر را به سمت عقب کج کنید و ده مرتبه به سمت بالا آسمان را ببوسید. ریلکس کنید یک نفس عمیق بکشید و همراه با یک بوسه به روبرو نفس را بیرون دهید. کمی صبر کنید و دو بار دیگر این کار را تکرار کنید.

در مرحله پایانی به آهستگی با نوک انگشتان به تمامی نواحی صورت ضربه بزنید. به آرامی با کف دست، صورت را بمالید تا گرم شود و سپس دست ها را روی چشمان بسته خود نگه دارید یک نفس عمیق برای پایان کار بکشید و کلیه ی عضلات صورت را شل کنید.

به یاد داشته باشید کلیه این کارها را باید با ملایمت انجام دهید.

 

منبع: ویژه نامه کوک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید